Навіны

Навіны за 12 сакавіка 2020

Няма прыступу да праўды

Су­бот­ні ран­ні пас­ля­а­бе­дзен­ны час 7 са­ка­ві­ка пры­вёў мя­не ў кан­фе­рэн­цый­ную за­лу пад­ляш­ска­га ва­я­во­ды.…

12.03.2020

Відэа

праваабарончыя сайты