Галоўная навіна

Мя­жа ча­кан­ня і вы­жы­ван­ня

Пі­шу­чы на мі­ну­лым тыд­ні пра веч­ныя ме­жы ча­кан­ня, я ду­маў, што ўжо не бу­ду вяр­тац­ца да гэ­тай тэ­мы. Ад­нак ра­ска­зы…

27.07.2018
Мяжа вечнага чакання

Ча­кан­не і па­да­рож­жа спле­це­ныя з са­бою не­раз­рыў­на. Пер­ша­па­чат­ко­ва ча­ка­ем, каб ва ўлас­ці­вы мо­мант ку­піць са­бе са­мую тан­ную эк­скур­сію ці гас­ці­ні­цу.…

19.07.2018
Поўня месяца, сонца, жыцця

Менавіта блізкасць пушчы з’яўляецца прычынай своеасаблівай метэаралагічнай з’явы ў прыпушчанскіх вёсках, якой з’яўляецца меншая колькасць дажджу ў параўнанні з суседнімі…

13.07.2018

Навіны

Стрэс, страх і... бяда

Напісаныя тыдзень назад словы пра самагубства сярод падлеткаў выклікалі ў мяне самога многа пытанняў і рэфлексіі над нашым жыццём.

05.07.2018
Адкуль бяда з падлеткамі?

За на­мі чар­го­вы, школь­ны год. Дзе­ці і мо­ладзь ры­ну­лі ў бяз­меж­жа ка­ні­ку­ляр­ных пры­год, сва­бо­ды і па­да­рож­жаў.

29.06.2018
Спёка і нервы «вапняка»

Чэр­вень­ская жа­ра і спё­ка да­ку­чае ўсім — лю­дзям, жы­вё­ле, ага­род­ні­не, рас­лін­нас­ці. Усе з надзе­яй уг­ля­да­юц­ца ў не­ба ў ча­кан­ні даж­джу.

22.06.2018
Зубны боль і нервы «вапняка»

Тыдзень назад, пішучы пра своеасаблівасці стану здароўя мужчынскага полу, які дасягнуў пяцідзесяцігадовага ўзросту, я не спадзяваўся, што хіба сам для…

14.06.2018
Галубы і нервы «вапняка»

З гадамі чалавек дзяцінее, або набірае такіх прывычак, якія для сямейнікаў ці блізкіх становяцца не толькі раздражняльнымі, але даводзяць іх…

08.06.2018
Свята слова

Паняцце глабальнай вёскі стала ўжо хлебам надзённым. Італія, Філіпіны, Беларусь ― ужо не за гарамі і не за лясамі.

02.06.2018
Рай на зямлі (2)

Тыдзень таму назад пісаў я пра зямное ўяўленне прыроднага раю, асабліва ў пратэстанцкай літаратуры, а зараз хачу крыху распавесці пра…

24.05.2018
Рай на зямлі

Майскавеснавое шаленства ў поўным разгары. Прырода і зямля сваім рытуальным кругазваротам проста да нейкай шалёнасці прыводзіць і род чалавечы. Асабліва…

18.05.2018
Бульба ― справа гонару і сораму

За намі доўгі, адпачынкавы майскі тыдзень. Ну, хіба зразумелая ўсім справа, што каб хтосьці мог адпачываць, нехта другі мусіць працаваць.

09.05.2018
Багатыя беднасцю

У апошні час прыйшлося мне некалькі разоў запар падарожнічаць у Варшаву не цягніком, бо ім зараз найбольш зручна і хутка,…

12.03.2018
Праўда таксама яднае

Дзякуй Богу, чарговы гайнаўскі марш у гонар камандзіра Рамуальда Райса «Бурага» ўжо за намі. Шмат эмоцый, страху, нянавісці спадарожнічае гэтай…

05.03.2018
Сумны ўрок гісторыі

Чалавечая памяць, гістарычная памяць народа, палітыка, затым крыўда, зацятасць і... рэцэпт на міжнацыянальныя і дзяржаўныя канфлікты маем у пілюльцы. Так…

26.02.2018
Кліенты фінансавых магнатаў

Як бачна па тым, што дзеецца вакол нас, менавіта поўнае кіраванне чалавечымі пачуццямі гэта тая мара, да якой імкнуцца хворыя…

19.02.2018
Якія праўды?

Чарговы тыдзень ідзе вайна ― лоб у лоб, праўда на праўду, гісторыя на гісторыю. Ніхто б не падумаў, што паміж…

12.02.2018
Вечнае развітанне вёскі

Тыдзень назад пісаў я пра калядоўшчыцусмерць, што не адпускае людзям нават у святочны перыяд. Няйначай адбылося і ў маёй роднай…

28.01.2018
Сіла радасці калядавання

Спрадвеку вядома, што надзея памірае апошняй. Пісаў я пра яе і ў выпадку майго бацькі, якія ўсе спадзяванні на прадбачлівы…

21.01.2018

праваабарончыя сайты